Lediga jobb
tidningenkarriär.se.se

Alvesta kommun

Alla jobb hos Alvesta kommun

Exploateringsingenjör

Som exploateringsingenjör i Alvesta kommun får du ett varierande och stimulerande arbete med stora möjligheter till professionell utveck...
Alvesta kommun, Alvesta, 14 maj

Läs mer !
Visar annonser 1 till 1


1

Välkommen till Alvesta kommun

Södra Sveriges mittpunkt

Alvesta kommun - södra Sverige mittpunkt. Välkommen till en kommun som integrerar lokalt boende med globala möjligheter.

Alvesta kommun har nära 20 000 invånare, av dessa bor de flesta i någon av de sex tätorterna. Alvesta är den störtsta tätorten. Under rubriken Relaterad information (till höger) kan du ta del av fler kommunfakta.

Kommunen är till ytan ett "Sverige i miniatyr" - 8 mil lång och 2 mil bred - och består av gammal bondebygd med kulturhistoriska rötter som sträcker sig långt tillbaka i tiden.

Slätthög, Mistelås, Moheda, Härlöv, Lekaryd, Hjortsberga, Kvenneberga, Aringsås (Alvesta), Blädinge, Vislanda, Skatelöv och Västra Torsås utgjorde redan under medeltiden egna socknar. Sedan 1970-talet bildar de tillsammans Alvesta kommun.

Genom järnvägens utbyggnad blev de gamla byarna Aringsås och Alfvesta en knutpunkt som växte till ett mera stadsbetonat samhälle. De flesta av kommunens tätorter ligger utmed järnvägslinjer. Något som idag utgör grunden för Alvesta kommun som kommunikationernas kommun.

Alvesta kommun i korthet

  1. Alvesta kommuns folkmängd är 19 607 (2016-03-31)
  2. Befolkningstäthet 20 inv/km2 
  3. Areal: 978 km2
  4. Kommunen har i förhållande till riket något färre invånare 20–44 år, men fler i övriga åldersgrupper.
  5. Kommunen har en större andel i förvärvsarbetande i ålder 20–64 år än riket (80 % jämfört med 72 %)
  6. Utpendling från kommunen är större än inpendlingen. 1 460 fler personer pendlar ut än in för arbete.
  7. Kommunhusets adress Centralplan 1, 342 80 Alvesta