Lediga jobb
tidningenkarriär.se.se

FAR

Alla jobb hos FAR

Jurist till FAR

Som jurist hos oss kommer du hjälpa våra medlemmar att tolka, förklara samt ge stöd och råd utifrån gällande lagstiftning...
FAR, Stockholm, 8 april

Läs mer !
Visar annonser 1 till 1


1

Välkommen till FAR

Branschorganisationen för redovisnings-
konsulter, revisorer och rådgivare

FAR är branschorganisationen för redovisningskonsulter, revisorer och rådgivare. FAR bildades 1 september 2006 när Sveriges två revisorsföreningar, FAR och Svenska Revisorsamfundet SRS, gick samman. Under perioden september 2006 till mars 2010 hette branschorganisationen FAR SRS.

FAR utvecklar revisions- och rådgivningsbranschen. Och vi vet vad som krävs för att möta förändringarna i vår bransch. Samtidigt är vi med och påverkar alla andra branscher i vårt land, från stålet och musiken till skogen och jeansen. FAR ger näringsliv och samhälle tydliga spelregler, rätt kompetens och tillförlitlig information vilket är grunden för tillväxt.
 
Våra medlemmar (cirka 6 500) är auktoriserade och godkända revisorer, auktoriserade redovisningskonsulter, skattekonsulter, rådgivare och andra specialister, exempelvis inom hållbarhetsredovisning.

Vi arbetar både nationellt och internationellt och utvecklar revisions- och rådgivningsbranschen genom bland annat rekommendationer, utbildning och remissverksamhet.
 
FARs helägda dotterbolag FAR Akademi arrangerar utbildningar, ger ut böcker, tidningar och digitala produkter.