Lediga jobb
tidningenkarriär.se.se

Fastighetsägarna

Alla jobb hos Fastighetsägarna

Fastighetsjurist till Fastighetsägarna MittNord

Är du en affärsmässig jurist, har en rådgivande approach och vill vara med att arbeta för en väl fungerande bostads- och fastighetsmarknad?
Fastighetsägarna, Västerås, 17 december

Läs mer !

Fastighetsjurist till Fastighetsägarna MittNord

Är du en affärsmässig jurist, har en rådgivande approach och vill vara med att arbeta för en väl fungerande bostads- och fastighetsmarknad?
Fastighetsägarna, Eskilstuna, 17 december

Läs mer !
Visar annonser 1 till 2


1

Välkommen till Fastighetsägarna

Visioner och mål

Fastighetsägarna har formulerat en vision och ett syfte som ska styra vår verksamhet. Vi har också bestämt vilka värderingar som ska genomsyra vårt arbete och vilka löften vi ska uppfylla gentemot våra medlemmar. 

Fastighetsägarnas vision

Ett långsiktigt hållbart samhälle med en väl fungerande fastighetsmarknad, där fastighetsägare på marknadsmässiga villkor och med samhällsansvar tillgodoser efterfrågan på bostäder och lokaler. 

Fastighetsägarnas syfte

Fastighetsägarna ska verka för att medlemmarna får de bästa förutsättningarna för att bedriva en framgångsrik verksamhet och medverka till en positiv samhällsutveckling. 

Fastighetsägarnas löfte till medlemmarna

Vårt löfte till medlemmarna är Styrka & Stöd. Det beskriver vad omvärlden kan förvänta sig av oss och vilket värde organisationen i slutänden skapar.

Styrka - genom en professionell organisation och en effektiv samverkan mellan Fastighetsägarnas nationella, regionala och lokala delar ska Fastighetsägarna kraftfullt driva medlemmarnas frågor med framgång.

Stöd - genom att erbjuda efterfrågad medlemsservice, rådgivning och utbildning ska våra medlemmar få det stöd som krävs för en framgångsrik verksamhet. 

Fastighetsägarnas värdegrund

Nära - Fastighetsägarnas verksamhet ska bedrivas i nära samverkan med medlemmarna, för att förstå medlemmarnas behov, driva våra frågor och därigenom öka medlemsnyttan.

Aktiva - Fastighetsägarnas verksamhet ska bedrivas aktivt, både när det gäller att driva våra frågor och att tillgodose enskilda medlemmars behov av rådgivning och annan service.

Ansvarstagande - Fastighetsägarnas verksamhet ska präglas av ansvarstagande och respekt, med högt ställda krav på etik, kompetens och kvalitet samt med beaktande av samhällets förväntningar på fastighetsägare.