Lediga jobb
tidningenkarriär.se.se

Riksdagens ombudsmän – JO

Alla jobb hos Riksdagens ombudsmän – JO

JO söker föredragande

Arbetsuppgifterna består huvudsakligen av att utreda anmälningar från allmänheten och att ge förslag till beslut i dessa ärenden.
Riksdagens ombudsmän – JO, Stockholm, 14 maj

Läs mer !

JO söker föredragande

JO söker hovrätts- eller kammarrättsassessorer, eller andra kvalificerade jurister, för anställning som föredragande.
Riksdagens ombudsmän – JO, Stockholm, 6 maj

Läs mer !

JO söker byråchef

Inom ansvarsområdet handläggs för närvarande ärenden som rör JO:s tillsyn över kriminalvården och försvaret.
Riksdagens ombudsmän – JO, Stockholm, 26 april

Läs mer !
Visar annonser 1 till 3


1

Välkommen till Riksdagens ombudsmän – JO

Om JO

Bild på JO:s kontor Fotograf: JO
JO:s kontor (vy från Kungsträdgården)

Riksdagens ombudsmän, eller i dagligt tal Justitieombudsmannen (JO), är en del av riksdagens kontrollmakt.  JO har till uppgift att på riksdagens vägnar utöva tillsyn över tillämpningen i offentlig verksamhet av lagar och andra författningar. Tillsynen omfattar såväl domstolar och andra myndigheter som de där anställda befattningshavarna.

Utgångspunkten för JO:s verksamhet är den enskildes intresse av att bli föremål för en lagenlig och även i övrigt korrekt behandling från myndigheternas sida. JO-ämbetet är en del av det konstitutionella skyddet för den enskildes grundläggande fri- och rättigheter.