Lediga jobb
tidningenkarriär.se.se

Kemikalieinspektionen

Alla jobb hos Kemikalieinspektionen

Kemikalieinspektionen söker myndighetsjurist

På Kemikalieinspektionen är varje medarbetare viktig för att vi som myndighet ska fungera och vi värnar därför om din hälsa och arbetsmi ...
Kemikalieinspektionen, Sundbyberg, Stockholm, 11 mars

Läs mer !
Visar annonser 1 till 1


1

Välkommen till Kemikalieinspektionen

Om Kemikalieinspektionen

Kemikalieinspektionen är drivkraften i arbetet för en giftfri miljö.

Kemikalieinspektionen, KemI, är en central tillsynsmyndighet med ansvar för att företagens och samhällets kemikaliekontroll sköts på ett bra sätt. Ansvaret omfattar både människors hälsa och miljön.

KemI sorterar under Miljödepartementet. Nina Cromnier är generaldirektör och ungefär 250 personer är anställda. 

KemI är ansvarig myndighet för miljökvalitetsmålet Giftfri miljö och arbetar i Sverige, inom EU och globalt för att begränsa hälso- och miljörisker med farliga kemikalier genom att driva fram lagstiftning och regler som hjälper till att nå målet. Eftersom kemikaliereglerna är harmoniserade inom EU sker en stor del av KemI:s arbete inom ramen för EU.    

Kemikalieinspektionen

  • har tillsyn över importörer och tillverkare av kemiska produkter, biotekniska organismer och varor,
  • ger stöd till kommuner och länsstyrelser i deras kemikalietillsyn,
  • deltar i EU-gemensamma program för att bedöma och begränsa  risker med kemiska produkter och varor som innehåller kemiska produkter,
  • begränsar risker med kemikalier även på andra vägar, bland annat genom dialog med näringslivet och branschöverenskommelser,
  • registrerar kemiska produkter,
  • prövar ansökningar om godkännande av bekämpningsmedel,
  • deltar tillsammans med andra EU-länder i arbetet med att bedöma verksamma ämnen i bekämpningsmedel,
  • ansvarar för den officiella statistiken om försålda och använda kemikalier,
  • ger ut nyhetsbrev, faktablad, PM och rapporter.

Förordning (2009:947) med instruktion för Kemikalieinspektionen.

Läs mer om KemI:s verksamhet i:

Handlingsplan för en giftfri vardag - skydda barnen bättre

Kemikalier i varor - strategier och styrmedel för att minska riskerna med farliga ämnen i vardagen

Verksamhetsplan 2013

Årsredovisning 2012

Finansiering

KemI:s verksamhet bekostas till stor del genom anslag. Särskilda intäkter finansierar nordiskt sekretariatsarbete, bidrag till internationella organisationer, stöd till andra länder, konventionsarbete, EU:s rapportörsprogram om aktiva ämnen i bekämpningsmedel och visst konsultarbete.

För KemI:s verksamhet 2013 har riksdagen anvisat 194 miljoner kronor.