Lediga jobb
tidningenkarriär.se.se

Naturvårdsverket

Alla jobb hos Naturvårdsverket

Jurister för jakt- och viltfrågor

Du kommer att arbeta med bl.a. överprövning av jaktärenden, framtagande av föreskrifter, vägledning, stöd i ärendehantering och regering...
Naturvårdsverket, Stockholm eller Östersund, 18 december

Läs mer !
Visar annonser 1 till 1


1

Välkommen till Naturvårdsverket

Vår organisation

Några av oss som arbetar på Naturvårdsverket.Vår organisation ska göra att vi effektivare och tydligare kan driva på utvecklingen och möta dina och omvärldens behov. Genom att vi är organiserade utifrån kundbehov säkrar vi att våra leveranser kommer till nytta i miljöarbetet, i Sverige och internationellt.


Naturvårdsverket är en av många aktörer som har ansvar för miljön. Därför är det viktigt att samspela med omvärlden. Det handlar om att samverka med andra aktörer och samordna insatser. På många sätt är det en grundläggande förändring som ställer krav på hur vi arbetar och vad vi gör.

En myndighet för miljön

Naturvårdsverket arbetar på uppdrag av regeringen och är den myndighet i Sverige som har överblick över hur miljön mår och hur miljöarbetet går. Vi har också uppgiften att samordna, följa upp och utvärdera arbetet med Sveriges miljömål. För oss är det viktigt att visa hur vårt samhälle tjänar på att tjäna miljön.

Vårt uppdrag är
  • att ta fram kunskap och underlag
  • bidra till att utveckla miljöpolitiken
  • och genomföra miljöpolitiken i samverkan.
Organisationen en bild av uppdraget

Uppdragets tre delar avspeglar sig i vår organisation där varje del av uppdraget motsvaras av en avdelning:

  • avdelningen för analys och forskning
  • avdelningen för uppdrag
  • och avdelningen för genomförande.

Dessutom finns avdelningen för verksamhetsstöd och strategiska funktioner för personal, information samt styrning och uppföljning.