Lediga jobb
tidningenkarriär.se.se

Svensk Försäkring

Alla jobb hos Svensk Försäkring

Svensk Försäkring söker kvalificerad jurist

Den jurist vi söker ska gärna vara tingsmeriterad. Vi värdesätter kunskap om och erfarenhet av finansmarknaden.
Svensk Försäkring, Stockholm, 19 juni

Läs mer !
Visar annonser 1 till 1


1

Välkommen till Svensk Försäkring

Svensk Försäkring är försäkringsföretagens branschorganisation. Vi arbetar för moderna och konkurrenskraftiga spelregler för försäkringsföretagen och för en ökad kunskap om privata försäkringars betydelse för enskilda och samhället.

Ett 40-tal försäkringsföretag är medlemmar i Svensk Försäkring och tillsammans svarar de för mer än 90 procent av den svenska försäkringsmarknaden.

Vi i Svensk Försäkring arbetar för moderna och konkurrenskraftiga spelregler för försäkringsbranschen. Vi arbetar också med att öka kännedomen om privata försäkringars betydelse och om de principer som försäkringar bygger på.

Vi har en löpande dialog med politiker och tjänstemän i regeringskansliet och riksdagen och med företrädare för myndigheter. Vi arbetar även med bredare opinionsbildning.

Tillsammans med medlemsföretagen analyserar vi effekterna av olika lagförslag och föreslår ändringar i regelverken. Svensk Försäkring deltar även med expertkunskaper i statliga utredningar som rör branschen. Dessutom sammanställer vi bransch– och marknadsstatistik samt arrangerar konferenser och utbildningar.

Svensk Försäkring är medlem i den europeiska branschorganisationen Insurance Europe (tidigare CEA) och deltar aktivt i dess arbete med olika frågor på EU-nivå. Vi arbetar också direkt mot olika EU-institutioner såsom Europeiska kommissionen och Europaparlamentet.

Vi är ett 20-tal medarbetare som arbetar inom områdena juridik, analys och kommunikation. Arbetet leds av vd Christina Lindenius. I ledningsgruppen ingår även vice vd Mats Galvenius, chefsjuristen Johan Lundström, tf chefekonomen Eva Erlandsson och kommunikationschefen Anette Grundström.


Hjälp och vägledning till privatpersoner

Försäkringsbranschen arbetar aktivt för att förenkla informationen om olika produkter inom liv- och skadeförsäkring. Svensk Försäkring är djupt engagerad i detta arbete. 

Min pension

Pensionsportalen www.minpension.se drivs av Min Pension i Sverige AB, ett dotterbolag till Svensk Försäkring. Minpension.se ger individuell, enkel och samlad information till alla som tjänar in till pension i Sverige. Min Pension drivs i samarbete med Pensionsmyndigheten och är ett lyckat exempel på hur privata och offentliga aktörer i samverkan kan bidra till bättre informerade konsumenter.

Konsumenternas försäkringsbyrå

Tillsammans med Finansinspektionen och Konsumentverket är Svensk Försäkring huvudman för Konsumenternas försäkringsbyrå. Det är en oberoende rådgivningsbyrå som ger hjälp och vägledning i ärenden som gäller privatpersoners individuella försäkringar.