Lediga jobb
tidningenkarriär.se.se

Sveriges riksdag

Alla jobb hos Sveriges riksdag

Utredare (jurist) till utvärderings- och forskningssekretariatet

Riksdagsutskotten ska följa upp och utvärdera riksdagsbeslut och arbeta med forsknings- och framtidsfrågor.
Sveriges riksdag, Stockholm, 10 maj

Läs mer !
Visar annonser 1 till 1


1

Välkommen till Sveriges riksdag

Riksdagsförvaltningen är en myndighet som har till uppgift att underlätta riksdagens arbete. Förvaltningen hjälper ledamöterna med sakkunskap och beslutsunderlag och ser till att ledamöterna har bra arbetsförhållanden. Den informerar också om riksdagen och dess arbete.

Riksdagsförvaltningen leds av riksdagsstyrelsen med talmannen som ordförande och tio ledamöter valda av riksdagen. I riksdagsstyrelsens sammanträden deltar även riksdagsdirektören, som är chef för förvaltningen. Riksdagsdirektören utses av riksdagen. 

Vad gör riksdagsförvaltningen?

Riksdagsförvaltningen ska skapa bästa möjliga förutsättningar för riksdagens och ledamöternas arbete genom att:

  • svara för väl fungerande stöd till arbetet i kammare och utskott med mera.
  • svara för väl fungerande stöd och service till ledamöter och partikanslier
  • främja kunskapen om riksdagen och dess arbete
  • vårda och bevara riksdagens byggnader och samlingar
  • vara en väl fungerande och framsynt myndighet och arbetsgivare.

Riksdagsförvaltningens organisation består av kammarkansliet, utskottens och EU-nämndens kanslier, administrativa avdelningen, kommunikationsavdelningen och riksdagens internationella kansli.