Västerås stad är Västmanlands största arbetsgivare och en stor organisation som våra medarbetare stora möjligheter. Inom organisationen uppmuntras medarbetarna till personlig utveckling och intern rörlighet samt erbjuds interna utbildningar för sin kompetensutveckling.

Västerås stad arbetar för att skapa goda förutsättningar för att rekrytera, behålla, utveckla och belöna kompetenta medarbetare.

Vi har omkring 10 000 medarbetare inom cirka 100 olika yrken inom skola, vård, omsorg, kultur, teknik, ekonomi, fastighetsförvaltning och mycket mer. Vår uppgift är att erbjuda service och tjänster till Västerås invånare - att få en hel stad att fungera.

Västerås stad bedriver verksamhet inom 15 verksamhetsområden och omsätter cirka 7 miljarder kronor årligen.

Engagemang och motivation

Rekryteringsbehovet inom Västerås stad är omkring 1 000 tillsvidareanställda per år. Vi vill ha engagerade och motiverade medarbetare som känner att de är med och får en hel stad att fungera. Det ger ett bra arbetsklimat och ett gott resultat.

Västerås stad finns nu på Careerbook
Gå in här för att få veta mer om oss:

Västerås stad på Careerbook